Οδηγίες Χρήσης

PUFFY

Οδηγίες Χρήσης:

  • Ο ηλεκτρονικός ναργιλές ελέγχεται αποκλειστικά από τη ροή του αέρα και αρχίζει να λειτουργεί όταν ο χρήστης εισπνέει.
  • Κατά την εισπνοή τα φωτάκια LED ανάβουν, κάτι που σηματοδοτεί ότι ο ηλεκτρονικός ναργιλές χρησιμοποιείται. Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας εντός 30 δευτερολέπτων.
  • Η μπαταρία και η ποσότητα του υγρού υπολογίζεται ότι αντέχουν τουλάχιστον 450+/800+/1600+ εισπνοές. Μόλις εξαντληθεί η μπαταρία ο ηλεκτρονικός ναργιλές δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί.
  • Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή τα φωτάκια LED αναβοσβήνουν, που σηματοδοτεί ότι πλησιάζει στο τέλος της διάρκειας ζωής της μπαταρίας του ηλεκτρονικού ναργιλέ.